Uzsklanda Skandinavija 03

Lengvatos

TEISĖ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU 50 % NUOLAIDA VYKTI AUTOBUSAIS TOLIMOJO IR VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS SUTEIKIAMA:

   - asmenims, kuriems nustatytas 30–55 % darbingumo lygis;
   - asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems II grupės invalidais);
   - pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, jaunesniems kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviams;
   - nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, jaunesniems kaip 70 metų;
   - Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
   - asmenims nuo 70 iki 80 metų;
   - vaikams nuo 7 iki 10 metų;
   - vaikams iki 7 metų (užimant atskirą sėdimąją vietą);
   - aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams bei jų šeimos nariams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą;
   - mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
   - mokiniams, kurie mokosi šiose specializuoto ugdymo krypties programas vykdančiose mokyklose:
       - Kauno dailės gimnazijoje;
       - Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje;
       - Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje;
       - Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjuje;
       - Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje;
       - Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje;
       - Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje;
       - Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje;
       - Panevėžio Raimundo Sargūno menų gimnazijoje;
       - Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje;
       - Šiaulių sporto gimnazijoje;
       - Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje;
       - Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijoje;
       - Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje;
       - Vilniaus Ozo gimnazijoje.

TEISĖ ĮSIGYTI VAŽIAVIMO BILIETĄ SU 80 % NUOLAIDA VYKTI AUTOBUSAIS TOLIMOJO IR VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS SUTEIKIAMA:

   - asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems vaikais invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
   - asmenims, kuriems nustatytas 0–25 % darbingumo lygis, asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenims, iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems I grupės invalidais, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
   - į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantiems asmenims, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
   - nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems;
   - 80 metų ir vyresniems asmenims;
   - Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, kuriems nustatytas 30–55 % darbingumo lygis arba kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. birželio 30 d. pripažintiems II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
   - žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
   - pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems;
   - nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams, sukakusiems 70 metų ir vyresniems.

TEISĖ VAŽIUOTI NEMOKAMAI AUTOBUSAIS TOLIMOJO IR VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS SUTEIKIAMA:

   - keleivio vežamiems vienam arba dviem vaikams iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos vietos;
   - kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių Zarasų rajono mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km atstumu ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis);
   - priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokiniams, važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios Zarasų rajono mokyklos mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu;
   - Zarasų rajono vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu;
   - kitų Lietuvos Respublikos rajonų teritorijoje esančių švietimo ir vaikų globos įstaigų mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, šių rajonų savivaldybių nustatyta tvarka, jei tarp UAB „Zarasų autobusai“ ir šių savivaldybių sudarytos mokinių ir/ar globos įstaigų auklėtinių pavėžėjimo sutartys.

TEISĘ NAUDOTIS TRANSPORTO LENGVATOMIS TURI:

   - Lietuvos Respublikos piliečiai;
   - kitų Europos Sąjungos valstybių narių (Airija, Lenkija, Austrija, Lietuva, Belgija, Liuksemburgas, Bulgarija, Мalta, Čekija, Nyderlandai, Danija, Portugalija, Estija, Prancūzija, Graikija, Rumunija, Ispanija, Slovakija, Italija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė, Suomija, Kipras, Švedija, Kroatija, Vengrija, Latvija, Vokietija) piliečiai;
   - Europos ekonominės erdvės valstybių (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas ir ES valstybės narės) piliečiai;
   - Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių šeimos nariai (ES valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečio sutuoktinis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, ES valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės piliečio, jo sutuoktinio išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją), turintys Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
   - užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
   - užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.

   Transporto lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančių galiojančių dokumentų originalus.

   Dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę juos pateikusiems asmenims naudotis transporto lengvatomis, pavyzdžius rasite čia

   Pagrindiniai transporto lengvatų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
   - Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas;
   - Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas;
   - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“.