Uzsklanda Skandinavija 03

Apie įmonę

   UAB „Zarasų autobusai“, kaip savarankiška keleivių vežimo paslaugas teikianti įmonė, buvo įkurta 1992 m., išskaidžius Zarasų valstybinę autotransporto įmonę, ir pradžioje vadinosi Zarasų valstybinis autobusų parkas. 1995 m. ji buvo reorganizuota į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Zarasų autobusų parkas“. 2002 m. bendrovės specialios paskirties statusas buvo panaikintas ir įmonė įregistruota kaip uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų autobusai“.
   Bendrovės steigėja yra Zarasų rajono savivaldybė, jai priklauso visos UAB „Zarasų autobusai“ akcijos. Šiuo metu bendrovėje dirba 75 darbuotojai, nuolat eksploatuojami apie 45 įvairaus tipo autobusai ir mikroautobusai.
   UAB „Zarasų autobusai“ yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė.
   Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – tai keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. Šiais maršrutais bendrovės autobusai per metus nurieda apie pusantro milijono kilometrų ir nuveža apie 350 tūkstančių keleivių.
   Be to, UAB „Zarasų autobusai“ veža keleivius užsakomaisiais, specialiaisiais ir vienkartiniais tarptautiniais reisais. Pastarųjų reisų maršrutai nusidriekė ne tik Lietuvoje, bet ir per Švediją, Norvegiją, Daniją, Lenkiją, Vokietiją, Belgiją, Italiją, Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Serbiją, Makedoniją, Latviją, Estiją, Rusiją, Baltarusiją ir kitas valstybes. Nuo 2012 m. Skandinavijos šalyse keleivių vežimo vienkartiniais tarptautiniais reisais paslaugos teikiamos visu šiltuoju metų, t. y. turistinio sezono, laikotarpiu. 
   2011 m. Zarasų rajono savivaldybės taryba pavedė bendrovei organizuoti Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, pavėžėjimą mokykliniais autobusais į mokyklas ir atgal, į neformaliojo ugdymo renginius bei ekskursijas. Šiam tikslui Zarasų rajono savivaldybės administracija iš Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų perėmė šių mokyklų iki tol eksploatuotus mokyklinius autobusus ir pagal panaudos sutartį perdavė naudoti UAB „Zarasų autobusai“. Šiuo metu bendrovė yra viena iš dviejų įmonių Lietuvoje, eksploatuojančių valstybei priklausančius mokyklinius autobusus.
   Bendrovė turi savo autobusų remonto bazę, kurioje atliekama didžioji dalis bendrovės autobusų techninio aptarnavimo ir remonto darbų, taip pat teikiamos krovininių automobilių ir autobusų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos.
   Be minėtos, bendrovė užsiima ir kita papildoma veikla: gabena siuntas autobusais, vykstančiais reguliaraus susisiekimo maršrutais, teikia bagažo saugojimo paslaugas, nuomoja reklamos plotus ant autobusų, nuomoja transporto priemonių laikymo specialiose aikštelėse vietas.